Romualdas Inčirauskas

VDA Telšių fakulteto metalo meno katedros profesorius. LDS, FIDEM ir LATGA narys. Kūrybos sritys – skulptūra, medaliai, tapyba. Per daugiau nei 40 kūrybos metų yra surengęs apie šešiasdešimt autorinių parodų, dalyvavęs daugelyje bendrų parodų, simpoziumų, plenerų, konkursų.

Gimė 1950 m. rugpjūčio 28 d. Anykščiuose. 1974 m. Baigė Telšių taikomosios dailės technikumą. 1979 m. Baigė Estijos Valstybinį dailės institutą Taline. VDA Telšių fakulteto metalo meno katedros profesorius. Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narys. LATGA narys. Tarptautinės medalių kūrėjų federacijos (FIDEM) narys. Kūrybos sritys – medalininkas, skulptorius, tapytojas ir profesorius. https://incirauskas.lt/

Kūrybos įvertinimas Per daugiau nei 40 kūrybos metų yra surengęs apie šešiasdešimt autorinių parodų, dalyvavęs daugelyje bendrų parodų, simpoziumų, plenerų, konkursų. Sukūręs daug kūrinių Telšių miesto viešosiose erdvėse. 2020 m. Lietuvos kultūros tarybos stipendija jubiliejinių parodų ciklui surengti. 2019 m. Medalis „Už nuopelnus Anykščiams“. 2019 m. Atminimo ženklas „Už nuopelnus Žemaitijai“. 2016 m. Žemaičio Aukso ženklelis už Žemaičių kultūrinės tapatybės saugojimą ir kūrybinę saviraišką. 2015 m. LDS auksinis ženklelis. 2016 m. Tarptautiniame medalio konkurse “Boris Shatc”, Sofija, Vilnius, Jeruzalė - I premija. 2014 m. Paskirta Lietuvos respublikos kultūros ministerijos stipendija, skirta skulptūrinės reljefinės metalo plastikos, įprasminančios Žemaitijos krikštą, sukūrimui. 2011 m. Miko J. Šileikio vardo I premija. 2010 m. Paskirta Lietuvos respublikos kultūros ministerijos individuali stipendija atminimo ženklų ant reikšmingiausių buvusių žydų pastatų Telšiuose, sukūrimui. 2007 m. Dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo premija 2005 m. Tarptautiniame medalio konkurse “H. K. Andersenui – 200”. Tel Avivas - I premija. 2003–2004 m. Lietuvos respublikos kultūros ministerijos individuali stipendija, skirta projektui „Telz“ , įamžinančiam Telšių žydų bendruomenės atminimą, sukurti. 2002 m. Tarptautinis medalio konkursas „Animus. Spiritus. Violin“, Tel Avivas, Izraelis. Specialus prizas. 1998 m. Ketvirtosios Baltijos medalių trienalės laureatas. 1997 m. Penktosios respublikinės medalių trienalės laureatas. 1995 m. Trečiosios Baltijos medalių trienalės laureatas. 1992 m. Respublikiniame medalio konkurse “Čijune Sugihara“ – I premija ir kiti. R. Inčirausko kūryba atsispindi metalo plastikos, skulptūros, medalininkystės bei tapybos plotmėse. Darbai iš metalo – savitas konstruktyvumo, emocionalumo, ikonografijos išmanymo ir amato meistriškumo derinys. Metalo plastikoje jis dažniausiai naudoja aliuminio, bronzos ir spalvoto emalio derinį. R. Inčirausko medaliai suartina vaizduojamąją ir taikomąją dailes, peržengdami tradicinio medalio rėmus. Derindamas reljefus su skulptūrinėmis formomis, taikomosios dailės objektais, architektūros elementais, jis suformuoja naujų rūšių medalius.