Petras Gintalas

Educational Vienas žinomiausių šiandienos medalininkų, skulptorius, monetų kūrėjas, poetas. LDS, FIDEM,LATGA narys. Dalyvauja LDS, mažosios plastikos, FIDEM ir kt. parodose. Surengęs daugiau kaip 10 autorinių parodų, monetų ir medalio meno konkursų prizininkas.

Gimė 1944 m. rugpjūčio 24 d. Telšiuose.

1963 m. buvo suteikta trečios kategorijos gintaro apdirbėjo kvalifikacija.

1969 m. Vilniaus Dailės Institute įgijo dailininko konstruktoriaus (dizainerio) specialybę.

Parodų kuratorius, organizatorius bei jų ekspozicijų autorius. Dailininkas organizuoja savo parodas, nuo 1972 m. Nuo 1986 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos, nuo 1992 m. Tarptautinės medalininkų federacijos (FIDEM) narys. Kūrybos sritis – medalininkas, skulptorius, monetų kūrėjas, poetas. http://www.petras.gintalas.lt/ Kūrybos įvertinimas 1985 m. Metalo plastika, medaliai. Kauno paveikslų galerija; 1991 m. Medaliai. Kauno paveikslų galerija; 1995 m. Piešiniai, medaliai. LDS Medalių galerija, Vilnius; 1995 m. Metalo plastika. Medaliai. Piešiniai. Telšių parodų sale; 1995 m. Medaliai, piešiniai. Mažeikių muziejus;; 1995 m. Medaliai, metalo plastika, piešiniai. Palangos centrinės bibliotekos sale; 1998 m. Kalti medaliai. LDS Medalių galerija, Vilnius; 2003 m. Paroda „Objektai ir subjektai“. Metalo plastika, medaliai (kartu su Vytautu Mockaičiu). Universiteto galerija, Šiauliai; 2005 m. Paroda „Pasikeitimai“. Medaliai, piešiniai, videografika (kartu su Martynu Gintalu). Klaipėdos galerija; Šv. Jono gatvės galerija, Vilnius; 2006 m. Paroda „Pasikeitimai (Invazija į ponų kambarį)“. Medaliai, tapyba, metalo plastika (kartu su M. Gintalu). Žemaičių „Alkos“ muziejus, Telšiai. Petras Gintalas kuria tokį meną, kokį diktuoja jo prigimtis: natūralų, paklūstantį tik jam būdingoms meninėms interpretacijoms, vidinėms būsenoms. Džiaugsmas, liūdesys ar tragizmas dažnai lieka užsidarę santūrumo kiaute, pasislėpę žemaitiškoje gelmėje, bet užčiuopiami jausmu. Dailininko skulptūros, tapybos, grafikos kūriniuose atsiskleidžianti poetinė įžvalga neatsitiktinė – jis bendrauja su dviem mūzomis: daile ir poezija.