JAV Projektas

  • teikia psichologines konsultacijas pavieniams asmenis ir grupėms;

  • teikia socialinę tikslinę pagalbą ukrainiečiams įsikuriant, ieškant būsto, apsirūpinant būtiniais daiktais;

  • organizuoja savipagalbos užsiėmimus;

  • teikia pagalbą ieškant darbo ar tvarkantis dokumentus;

  • teikia pagalbą gydymui;

  • organizuoja ir vykdo mokymus, padedančius pabėgėliams integruotis į darbo rinką;

  • organizuoja lietuvių kalbos mokymus;

  • organizuoja ukrainiečių vaikų ir šeimų stovyklas, įvairaus pobūdžio renginius.

Labdaros ir paramos fondas „Telšiai su Ukraina“, kartu su JAV ambasados Lietuvoje finansine pagalba, įgyvendina šias veiklas

Prisijunk prie savanorystės jau dabar!

Planuojama, kad projektas truks 12 mėnesių. Per šį laikotarpį bus organizuojama tokia veikla kaip intensyvi pagalba karo pabėgėliams ir kuriamos pagalbos schemos, kurios įgaus pagreitį ir ateityje bus organizuojamos su mažesniais finansiniais ištekliais ir mažesnėmis apimtimis.

Įgyvendinant šį projektą bus pasitelktos visos nevyriausybinės organizacijos, dirbančios su ukrainiečiais, Telšių rajono savivaldybė, Užimtumo tarnyba ir kitos organizacijos, dalyvaujančios sprendžiant pabėgėlių integracijos klausimus rajone. Įgyvendinant šį projektą, bus tobulinami sisteminiai tinklai, tačiau jie nebus dauginami, todėl bus stiprinamas partnerystės branduolys.

Šis projektas skirtas pabėgėliams iš Ukrainos, laikinai apsistojusiems Telšių rajone ar apskrityje.