Jūsų maža parama gali daug

Kas mes

Labdaros ir paramos fondas „Telšiai su Ukraina“ (toliau – fondas) įkurtas 2022 m. kovo 15 d., atliepiant karinės invazijos į Ukrainą įvykius bei augant pabėgėlių iš Ukrainos srautui Telšių rajone.

Fondo pagrindinis tikslas – sutelkti verslo įmones, ūkininkus bei gyventojus vieningai finansinei, materialinei pagalbai bei pagalbai daiktais, psichologiniu palaikymu, padedant į Telšių rajoną atvykusiems pabėgėliams iš Ukrainos.

Fondo steigėjai kartu su socialiniais partneriais tarpininkauja ieškant laikino būsto, padeda įsikurti, t.y. nuperka arba organizuoja reikiamos įrangos, baldų bei kitų daiktų pristatymą į vietą; pagal poreikį aprūpina asmeniniais daiktais; tarpininkauja darbo paieškoje; padeda organizuoti iš Ukrainos atvykusių karo pabėgėlių bendruomenės susitikimus neformalioje pozityvioje aplinkoje, suteikiant reikalingas konsultacijas bei betarpišką palaikymą.